Prosiect 21

Ar Hydref 18ed, cafodd disgyblion Blwyddyn 6 brofiad bythgofiadwy. Cafodd ugain o blant y dosbarth gyfle i berfformio ar lwyfan theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, yn y sioe ‘Murmur y Ffwrnes’ fel rhan o Prosiect 21 a gyda 200 o blant o saith ysgol ar hyd a lled Cymru yn cychwyn cyfres o weithgareddau dathlu penblwydd y ganolfan.

Mae’r disgyblion hyn wedi bod yn rhan o Prosiect 21 ers pan mae nhw yn y Dosbarth Derbyn yn Ysgol Glancegin yn 2009. Prosiect ydyw mewn cyd-weithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru a chychwynwyd y prosiect pan oedd y Ganolfan yn bum mlwydd oed.

 

Prosiect21 001

 

Prosiect21 002

Bob blwyddyn ers hynny, mae’r  plant wedi cael cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau celfyddydol gwahanol, er enghraifft, creu adar allan o fetel gyda’r artist Ann Catrin, creu stori a pherfformio Samba i groesawu’r Fflam Olympaidd i Fangor yn 2012. Dyma Harry Williams, Lucy McGrath, Dylan French gyda Ann Catrin Evans a’r collage adennydd copr, y prosiect a gawsant gyfle i fod yn rhan ohono pan oeddynt yn 5 oed ym mlwyddyn 1.

Yn yr Ail flwyddyn cafodd y disgyblion gyfle i greu casgliad o ddelweddau lleol yn defnyddio technegau nodweddiadol gwaith gwnio a ffeltio gyda Cefyn Burges.

Prosiect21 003

Prosiect21 004

Prosiect21 006

Bu’r disgyblion yn paratoi at y sioe ers blwyddyn fel rhan o Brosiect 21.

Llun1

Ar ol sesiynau ymarfer yn yr ysgol ac ym Mlaenau Ffestiniog efo Ysgol y Traeth, Abermaw ac Ysgol Maenofferen, Blaenau, teithiodd pawb i lawr i Gaerdydd ddydd Mercher Hydref 15ed yn llawn bwrlwm!

Llun2

Cawsom gyfle i gyfarfod y bedair ysgol arall oedd yn cymryd rhan yn y sioe cyn mynd ati i ymarfer fel lladd nadroedd ar gyfer y perfformiad mawr o dan ofal Sara Lewis ac Elan Isaac.

Roedd Ysgol Glancegin yn dilyn perfformiad teimladwy Ysgol Townhill, Abertawe, yn cofio bomio’r ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ein bwriad ni oedd gwneud i bawb chwerthin drwy gynnal perfformiad hwyliog yn arddangos cerddoriaeth amrywiol Cymru i ddau ymwelydd o’r Amerig, Tex a Sadie!

LLun3

Cafodd pawb hwyl garw a braf oedd gweld plant Blwyddyn 6 yn gwneud ffrindiau newydd efo plant o ysgolion led led Cymru. Da iawn Bangers!

Llun4

Prosiect21 013      Prosiect21 012

 

Prosiect21 011    Prosiect21 008

 

 

 

 

Advertisements