Pontio

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn mynychu sesiynnau perfformio ‘BLAS’ dan arweiniad pontio o Brifysgol Bangor dros gyfnod o ddwy flynedd. Dan arweiniad hwyliog a phroffesiynnol yr arweinyddion Manon a Mared, cafodd y disgyblion nifer o brofiadau cyfoethog yn perfformio yn cynnwys sgiliau actio, llefaru, amrywio’r llais yn effeithiol yn ogystal a chael cyfleoedd i gyfarwyddo, ffilmio, golygu sgriptiau, gwaith camera, gwisgoedd a cholur a threfnu golygfeydd amrywiol.

 

Cawsant y cyfle i gladdu blwch amser ar safle newydd Pontio cyn dechrau ar y gwaith adeiladu.

VLUU L310W L313 M310W / Samsung L310W L313 M310W

Bu’r disgyblion yn perfformio’n fyw yn stryd fawr Bangor fel rhan o agoriad swyddogol siop Pontio. Ymgasglodd tyrfa fawr o bobl i’w gwylio a chafwyd hwyl yn cyfarfod arweinwyr y prosiect.

Pontio 1

Pontio 2

Cyfle i brofi bywyd Y Ffilm

Fel rhan o’r Cynllun Pontio hefyd, cafodd y disgyblion gyfle i greu ffilm a chael ymwneud a gwaith ffilmio, sain, camerau a chyfarwyddo.

2013-06-28 11.55.06 2013-06-28 11.57.12

Gwahoddwyd y disgyblion i premiere eu ffilm a chael profiad o fod yn ser carped coch go iawn!

Hogia Glancegin, Cefn- ben. Finn, Dillon, Blaen- Callum. Jake Hughes a Jake Chivers Rhai o enethod Glancegin, Megan, Tenisha, Tanisha, Michaela ac Elise

 

Creu Draig Enfawr ar gyfer y Carnifal

image

Mewn cydweithrediad gyda Cwmni Cortyn cynhyrchwyd Draig enfawr yn neuadd Ysgol Glancegin.

image

image

image

Hefyd, cawsant gyfle i berfformio yng Ngharnifal Bangor gyda’r ddraig.

Cododd y syniad o greu y ddraig yn dilyn taith i weld cynhyrchiad y Lion King yn theatre yr Empire yn Lerpwl a gwel dy defnydd o bypedau mewn cynhyrchiad proffesiynnol. Ar y ffordd allan cafodd y disgyblion gyfarfod Ken Dodd.

image

 

Perfformio yn Theatr Bryn Terfel

Cafodd y disgyblion y fraint o berfformio Anfonaf Angel gyda Bryn Terfel yn agoriad swyddogol theatr newydd Bryn Terfel ar safle Pontio.

 

 

Blwyddyn 3 a 4 yn cael BLAS ar Pontio

Yn ogystal a Blwyddyn 6. Mae Blwyddyn 3 a 4 wedi cael cyfle i fod yn rhan o’r prosiect Pontio drwy gymryd rhan mewn gweithdy dawns gyda’r ddawnswraig a’r coreograffydd Sarah Munford.  Roedd y gweithdy yn seiliedig ar Y Corff a’r disgyblion yn cael hwyl yn creu symudiadau a dawnsfeydd yn efelychu a symud gwahanol ddarnau o’r corf.

image

“Roeddwn i wedi mwynhau y dawnsio oherwydd ein bod yn cael cyfle i roi ein syniadau ein hunain yn y ddawns,” meddai Cady.

image

“Roedd y dawnsio yn hwyl ac roedd o wedi hepu fi gyda fi sgiliau gymnasteg,” meddai Layla.

image

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s