Cefyn Burgess

Yn ystod Ebrill 2014, daeth yr artist Cefyn Burgess i weithio efo Blynyddoedd 5 a 6 fel rhan o’r thema ‘Galeri’.

IMG_0712

Dyma rai o’r lluniau gorffenedig wedi cael eu fframio ar gyfer yr arddangosfa.

IMG_0714

Nod y prosiect oedd creu gweithiau Celf i gofio adeilad presennol Ysgol Glancegin ac i hel syniadau ar gyfer yr adeilad newydd. Gwaith Blwyddyn 5 oedd dylunio adeilad newydd i Ysgol Glancegin tra bod Blwyddyn 6 yn cael cyfle i roddi’r adeilad presennol ar gof a chadw.

image

Y disgyblion yn tywys eu rhieni o amgylch yr arddangosfa.

image

“Roeddwn i wrth fy modd ac yn falch o gael dangos fy ngwaith i dad” meddai Aaron.

image

Cefyn Burgess gyda Carwyn Bohme a Carwyn Owen a’u gwaith.

image

Leanna a Morgan yn dywyswyr swyddogol yr oriel yn egluro y broses weithio i’r rhieni.

image

IMG_0711

Y briff roddwyd i Cefyn oedd “efelychu y broses mae artist proffesiynnol yn mynd drwyddo o’r hedyn syniad cychwynnol i’r agoriad yr arddangosfa yn yr oriel gyda’r gwaith gorffenedig.” 

Cefyn Burgess1

Dechreuodd Cefyn drwy fynd a’r disgyblion o gwmpas i sgetsio cyn mynd ati i drosi’r sgetsys i ddarluniau yn defnyddio technegau argraffu. Cafodd y disgyblion gyfle i weithio mewn grwpiau i greu darlun cyn dewis deunyddiau amrywiol i adeiladu eu llun terfynol. Cafodd pawb gyfle i ddefnyddio’r peiriannau gwnio i greu eu darluniau terfynol.

Cefyn Burgess2

 

Y cam olaf yn y prosiect oedd trefnu Oriel o’r lluniau gorffenedig. Bu Blwyddyn 6 wrthi yn creu llythyrau i’r rhieni yn hysbysebu’r oriel, crewyd rhaglenni yn egluro cefndir y gwaith, trefnwyd te a choffi yng nghyd a pharatoi cyflwyniad yn defnyddio app I Movie a’r yr IPad.

Cefyn Burgess3

 

Cefyn Burgess5

Mae’r gwaith gorffenedig i’w weld yn y neuadd ac mae’n sefyll fel cof o Ysgol Glancegin a’i phlant heddiw a’r gobeithion at y dyfodol.

IMG_0734[1]

Yr arddangosfa barhaol sydd i’w gweld yn neuadd yr ysgol.

IMG_0733[1]

IMG_0713

 

Profiad blaenorol o gyd-weithio gyda Cefyn

Yn ail flwyddyn Prosiect 21 cafodd y disgyblion gyfle i greu casgliad o ddelweddau lleol yn defnyddio technegau nodweddiadol gwaith gwnio a ffeltio gyda Cefyn Burges.

Prosiect21 006

Prosiect21 003

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s