Codi’r To

IMG_0739

Dyma ddisgyblion (ag athrawon) Ysgol Glancegin, Ysgol Maesincla a thiwtoriaid Codi’r To gyda’i gilydd yn barod i berfformio yn Venue Cymru.

IMG_0744

” Roeddwn i yn teimlo yn nerfus iawn wrth gerdded i mewn i’r neuadd enfawr a phawb yn edrych arnom yn cario ein hofferynnau,” meddai Jack.

IMG_0746

“Fe wnes i fwynhau y profiad o berfformio yn fawr iawn ac rydw i’n teimlo’n falch iawn ohonof fy hun rwan,” meddai Harvey.

IMG_0750

Yr wythnos hon,  mae’r disgyblion yn cael y cyfle i berfformio ar y cyd gyda disgyblion Ysgol Maesincla mewn cynhadledd yn Venue Cymru, Llandudno.

 

Bu hyd yn oed raid i’r athrawon a’r cymorthyddion ymarfer yn galed cyn perfformio yn Venue Cymru.

 

Profiad gwerth chweil i ddysgyblion y ddwy ysgol a phawb wedi bod wrthi’n brysur yn ymarfer.

Codi'r To 4 Tachwedd 009

“Mae Codi’r To yn helpu ni i ddysgu sut i chwarae yn iawn. Mae’n teimlo yn gyffrous oherwydd bod ni yn cael chwarae mewn band mawr hefo llawer o blant eraill,” oedd sylwadau Melek am ei phrofiad.

Codi'r To 4 Tachwedd 008

“Roedd hi yn braf gweld disgyblion Ysgol Glancegin a Maesincla yn cael cyfle i rannu profiadau drwy gyfrwng y Gymraeg,” meddai Mrs Wendy Williams.

Codi'r To 4 Tachwedd 006

“Mae hi’n dipyn o wers i mi chwarae y trombone alto a gorfod derbyn bod Ellize o Ysgol Maesincla yn cael llawer gwell hwyl arni,” meddai Miss Morris-Jones, Pennaeth Ysgol Glancegin.

Codi'r To 4 Tachwedd 004

image

 

Diweddglo dramatig hefo’r Trombonau yn pwyntio i’r awyr.

image

image

“Rydw i yn hoffi Codi’r To am fod o’n hwyl. Rydw i yn dysgu chwarae y pibon bach. Rydw i hefyd  yn hoffi dysgu caneuon newydd a dysgu sut i chwarae samba.” Dyma ddywedodd Lacey am ei phrofiad gyda Codi’r To.

 

image

“Rydw i yn hoffi chwarae offerynau fel y drymiau a rydw i yn hoffi canu.” Oedd cyfraniad Lexi am Codi’r To.

Dywedodd Chiara: “Rydw i wedi hoffi canu hefo pawb a rydw i wedi hoffi cael offeryn sef y baritone a chael dysgu sut i’w chwarae.

 

image

Mae disgyblion Blwyddyn 4 wedi cymryd rhan yn y prosiect Codi’r To ers mis Chwefror 2014.

Prosiect sydd wedi ei ysbrydoli gan y dull El Sistema, In Harmony a’r Big Noise enwog yw Codi’r To. Mae yn brosiect sy’n gweithio gydag ysgolion cynradd a chymunedau i ddarparu profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol gyda grwpiau blwyddyn gyfan o blant. Mae dwy ysgol ynghlwm â’r cynllun; ni, Ysgol Glancegin, Bangor ac Ysgol Maesincla, Caernarfon.

   image

Mae’r disgyblion yn cael cyfle i ddysgu Sol Ffa ac arwyddion dwylo i gyd fynd. Maent yn dysgu am rythmau drwy gyfrwng lluniau o wahanol anifeiliaid ac yn dysgu sut i chwarae offerynnau o bob math megis tiwba,  trombone, cornet, tenor horn a gwahanol fathau o ddrymiau.

image

Yn Ysgol Glancegin mae elfen gymunedol y Prosiect yn golygu cyngherddau rheolaidd i gymuned yr ysgol ac yn rhan o’r perfformiad gyda’r disgyblion mae Mrs Rowlands yr athrawes ddosbarth,  Mrs Williams a Mrs Thomas dwy athrawes arall yn yr ysgol a Miss Morris-Jones y Pennaeth.

 

image

 

image

 

image

 

Mae tiwtoriaid cerdd yn ymweld â’r ysgol dair gwaith bob wythnos i arwain gweithgareddau offerynnol a chanu, gan weithio gyda’r athrawon a rhoi cymorth iddynt drwytho gweithgareddau cerdd rheolaidd i mewn i waith yr ysgol. Mae’r prosiect hwn ar gael i bob plentyn gan rhoi cyfle a phrofiad i bawb beth bynnag fo’u gallu cerddorol. Mae cyfleoedd ychwanegol wedi bod yn ystod gwyliau ysgol megis gweithdy Samba a gynhaliwyd yn Ysgol Glancegin dros wyliau’r Haf.

Ym Mawrth 2013 ar ddechrau y prosiect cafodd y disgyblion a’u rhieni gyfle i fynd i Lerpwl  i weld perfformiadau gan blant o Ysgol Faith, Gorllewin Everton. Roedd y Cyngerdd yn ran o ddathliad Pum mlynedd ers sefydlu In Harmony, o dan arweiniad Royal Liverpool Philharmonic. Roedd yn brofiad a hanner i ddisgyblion Glancegin ac yn ysgogiad i ni geisio cyrraedd yr un man gyda prosiect Codi’r To.

image

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s