Catrin Williams

Gweithio gyda Blwyddyn 3 a 4

Mae Catrin Williams wedi bod yn gweithio gyda Blwyddyn 3 a 4 yr wythnos hon, yn creu collage papur yn seiliedig ar y thema Codi’r To a gwahanol offerynnau cerddorol.

 image image image  image

“Rydw i yn hoffi gwneud gwaith Celf gyda Catrin oherwydd rydw i yn dysgu llawer,” meddai Jack.

IMG_0716

image

Y cam cyntaf oedd creu llyfr brasluniau allan o ddarn mawr o bapur A3 ac yna sgetsio y gwahanol offerynnau.

IMG_0717

image

Cafodd y disgyblion ddefnyddio pinnau ffelt a chreonau pastel.

IMG_0718

image

Wedyn cawsom symud o amgylch y neuadd er mwyn darlunio yr offeyrnnau o ongl arall.

IMG_0721

Roedd Catrin yn rhoi cyfle i ni edrych ar waith ein gilydd ac yn ein cynorthwyo i’w werthfawrogi.

image

Cawsom gyfle  i ofyn ambell gwestiwn i Catrin am ei gwaith fel artist ar ddiwedd y sesiwn a chael gwerthuso ein gwaith ein hunain.

image

Gofynnodd Cady o Blwyddyn 4  i Catrin “Beth ydi eich hoff thema wrth weithio?” Ateb Catrin oedd ei bod hi yn hoff iawn o’r thema offerynnau, fel y gwaith yr oeddem ni wedi bod yn ymwneud ag o ond ei bod hi hefyd yn hoffi darlunio cacennau a phethau felly, gyda llawer o batrymau sbotiog.

Gofynnodd Casi o Blwyddyn 3 i Catrin “Faint o luniau ydych chi wedi gweithio arnynt?” Yr ateb oedd dros 1,000. Roeddem ni wedi synu yn fawr iawn fod Catrin wedi gweithio ar gymaint o wahanol luniau. Gwaith called iawn!

image

Y prosiect offerynnau Codi’r To wedi ei gwblhau a phawb wedi mwynhau yn ofnadwy.

image

Gweithio gyda Blwyddyn 5 a 6

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 weithio gyda’r artist Catrin Williams, ym mis Medi 2014 fel rhan o’u thema 60au.  Roeddyn yn edrych ar luniau Roy Lichtenstein. Dyma lun celf bop wnaeth Cian yn ei lyfr brasluio.

Picture1

Dyma Catrin yn dysgu Carwyn sut i greu llyfr braslunio ar gychwyn y sesiwn.

Picture2

Dyna lun o eglyws mae Catrin Wiliams ei hun wedi ei greu gan argraffu y llun gyda paent du. Roeddem ni i gyd yn y dosbarth wedi ein syfrdanu gyda safon ei gwaith. Braf cael gweithio gyda artist go iawn fel Catrin a chael dysgu cymaint.

Picture3

 

Dyma Catrin yn dysgu ni sut i werthfawrogi ein gwaith ar ddiwedd y dydd.

Picture4

 

Gweithio gyda Blwyddyn 2

image

Roedd Catrin Williams yn gwneud llun a’r plant yn arsylwi ac wedyn roedd  cyfle iddyn nhw wneud llun unigol/portread eu hunain.  Roeddynt yn dilyn camau pendant wrth wneud siap y wyneb hefo pinnau ffelt amrywiol. Cyn mynd ati i rwbio a chymysgu y lliwiau er mwyn cael gwead. Defnyddiwyd inc du er mwyn dangos amlinelliad y wyneb a nodweddion pwysig y wynebau.

image

Gwaith yn ymwneud ar prosiect ar y thema Hapusrwydd oedd hwn. Defnyddiwyd llyfr Quentin Blake er mwyn dangos i’r disgyblion sut i wneud llun wyneb gan ddefnyddio cylchoedd.   Cafodd y disgyblion gyfle wedyn i siarad am wahanol wynebau ac enwi y gwahanol rannau o’r wyneb.

image

Cafodd disgyblion Blwyddyn 2 gyfle i weithio gyda’r artist Catrin Williams yn creu portreadau o wynebau.

Roeddynt hefyd yn cael y cyfle i efelychu arddull Quentin Blake.

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s