Mae’r prosiect yn rhan o’r prosiect Digital Explorations, prosiect ymchwil peilot yn cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Prifysgol Aberystwyth University yw’r partner ymchwil a bydd yn cofnodi’r dysgu a ddaw yn sgîl y prosiect.

Cafodd y murlun ei ddadorchuddio am 2yp ar Ddydd Gwener 13 Mehefin yn Ysgol Glancegin.

The project is a partnership between Wales Millennium Centre and Ysgol Glancegin. The project forms part of the Digital Explorations project, a pilot action research project funded by Arts Council of Wales. Aberystwyth University is the research partner and will capture the learning that emerges from the project. The Digital Producer on this project was Jane Porter.

The unveiling of the mural took place at 2pm on Friday 13 June at Ysgol Glancegin.

Wrth roi sylwadau ar y prosiect, dywedodd Fowler:

“Mae hwn yn brofiad cyffrous i mi ac rwyf yn hapus i weithio gyda’r ysgol ar y prosiect murlun hwn. Cafodd ei gyd-osod mewn ffordd sy’n unigryw i mi, gan fy mod yn dylunio’r murlun gyda mewnbwn gyda’r disgyblion ac maent yn ei baentio eu hunain. Siaredais â’r disgyblion trwy Skype a’u blog mewn ffordd hollol gyfoes a cafodd y gwaith terfynol ei greu â llaw. Rwyf wrth fy modd gyda’r cydbwysedd rhwng analog a digidol a gobeithio bod y disgyblion yn mwynhau’r broses cymaint ag ydwyf fi gan roi iddynt giplun o sut rwyf yn gweithio yn fy ngyrfa fel person creadigol proffesiynol.”

Roedd ymchwil y dosbarth yn cynnwys ychwanegol trwy Skype. Bu iddynt gymryd rhan mewn gweithdy barddoniaeth March Rhyfel ynghylch anifeiliaid adeg rhyfel ac un arall gyda’r bardd sydd yn byw yn Sir Benfro, Christine Willison yn dwyn y teitl ‘Parcels for the Trenches’, oedd yn galluogi’r plant ddychymygu sut roedd bywyd ar y rheng flaen ac i’r rheini gartref. Trwy gysylltu â llyfrgelloedd ac archifau, bu iddynt ganfod storïau milwyr lleol, ymchwilio i’r ardal leol a dysgu ynghylch sut mae newid ers cyfnod y rhyfel. Bu iddynt hefyd ymweld â’r Imperial War Museum yn Salford ble gwelsant wrthrychau ac arddangosfeydd o lygad y ffynnon.

Commenting on the project, Fowler said:

“I’m really excited and happy to be working with the school on this mural project. It’s been put together in a way that’s unique to me, in that I design the mural with input with the pupils and they get to paint it themselves. I spoke to the pupils via Skype and their blog in a thoroughly modern way with the end result being created by hand. I love the balance between analogue and digital and I hope the pupils enjoy the process as much as I do and will give them a peek into the way I work in my career as a professional creative.”

Despite obvious geographical boundaries, the use of digital technology made these exciting opportunities possible for the class, enabling them to collaborate with artists and organisations hundreds of miles away and engage in the arts more than was previously conceivable for the school.

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s