Ein syniadau wedi gweld llun Pete i gychwyn

Pan welsom y lluniau gan Pete am y tro cyntaf, roedd yn anodd credu pa mor gyflym roedd y cynlluniau wedi cael eu creu gan Pete. Roeddem yn falch iawn o’r gwaith ac yn meddwl fod Pete wedi cadw yn agos iawn o ran syniadau i’r brief yr oeddem ni wedi ei roi iddo. Roedd yn well gan bawb syniad rhif 2. Ond, roedd gan y disgyblion ambell syniad er mwyn ychwanegu at y gwaith:
1.    Tynnu y faner brydeinig a rhoi baner Cymru a llun y ddraig goch yn ei lle.
2.    Newid y dyddiad/neu gyfieithu y dyddiad i Gymraeg.
Gwnaethpwyd y gwaith hyn i gyd cyn gwyliau hanner tymor.
When we first saw the sketches, we were unable to believe how fast Pete had worked. We were very pleased with the ideas and thought that he had been able to stick pretty close to the brief that we had given him. Everyone favoured MURAL SKETCH IDEA 2. However, the pupils wished to make some slight adjustments:
1.     Remove the British flag and maybe replace it with the Ysgol Glancegin logo on the flag.
 2.    Change the date/or translate it into Welsh.
All this work was done before the half term holidays.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s