Bwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Doedd y fisged galed ddim yn flasus iawn o gwbl a doedd y milwyr ddim yn hoffi ei fwyta oherwydd nad oedd yn flasus o gwbl. Fe wnaeth y milwyr  ysgrifennu ar y fisged ag gyrru hi drwy y post i’w rhieni er mwyn iddyn nhw gael gweld beth oedden nhw yn fwyta yn y ffosydd. Yn 1918 fe benderfynodd y llywodraeth greu deddf oedd yn cyflwyno dogni bwyd. Ffordd oedd hyn o rannu bwyd yn deg rhwng pawb. Cafodd siwgwr, cig, blawd, menyn a marjarin a llefrith i gyd ei dogni er mwyn gwneud yn sicr fod pawb yn cael hynny o fwyd oedden nhw ei angen.

The hard biscuit is not that very nice the soldiers didn’t like eating it because it was not tasty at all. They wrote on it and they sent it through the post to their  parents to see what they had to eat in the trenches. In 1918 the law by the government  introduced rationing which was a  way of sharing food fairly. Sugar, meat, flour, butter, margarine, and milk were all rationed so that everyone got what they needed.

Ella a Justin

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s