Skype

Yn gyntaf, fe wnaethom rannu ein syniadau gyda Pete Fowler o Ysgol Glancegin, yma yn Gogledd Cymru i ei stiwdio yn Llundain gan ddefnyddio Skype ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. Yn ail fe wnaethom egluro iddo beth oedd ein syniadau. Yn drydydd fe wnaethom drafod gyda Pete sut roedd o yn mynd ati i gychwyn ar y gwaith Celf a rhoi ei syniadau ar bapur.

First we shared some ideas with Pete Fowler, from Ysgol Glancegin here in North Wales, to his studio in East London, using Skype. Secondly we explained to him what ideas we had about the mural and what we would like on the work. Third we dicussed the art  work and how Pete went about designing the work and how he creates his ideas on paper.

 Saskia a Ethan. 

 

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s