Skype gyda Michael Harvey

image image image imageCawsom sesiwn Skype gyda Michael Harvey ar Mai 13. Roedd Michael yn Canolfan y Mileniwm yn Gaerdydd a ninnau yn gallu siarad gyda fo a’i weld heb symud o’n dosbarth. Cawsom brynhawn difyr yn trafod rôl anifeiliaid yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyna lle cawsom y syniad o gynnwys llun y ci, y golomen a’r ceffyl yn y murlun oherwydd fod yr anifeiliaid yma yn bwysig iawn yn cario negeseuon rhwng y milwyr.

 

We we had a Skype session with Michael Harvey on May 13.  Michael was in the Millenium Centre in Cardiff and we were able to talk to him without moving from the classroom. We had an interesting afternoon discussing how animals helped the war effort during the First World War. That is were we got the idea of including the dog, the dove and the horse in the mural because the animals were very important as they carried messages between the soldiers.

 

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s