Parseli o’r Ffosydd – Christine Willison

Dydd Mawrth, Mai 20 cawsom sesiwn Skype gyda Christine Willison. Dywedodd straeon wrthym, roedd y straeon  yn rhai roedd hi wedi ei ysgrifennu ei hun. Roedd Christine hefyd wedi gyrru parseli i ni trwy’r post tebyg i’r parseli roedd y milwyr yn ei dderbyn yn y ffosydd adeg y rhyfel. Agorwyd y parseli un wrth un yn ystod y diwrnod. Yn y parseli roedd sebon, powdwr traed, caceni cri, bara brith, sanau, esgid ceffyl, canwyll  a llyfr rasiwn.

Roedd agor y parseli yn gwneud i mi deimlo fel fy mod yn y Rhyfel Byd Cyntaf fy hun.

On Tuesday, May 20  we had a Skype session with Christine Willison. She told us stories, they were all stories that she had written herself.  She had also sent parcels to us that were like some of the parcels that the soldiers would have received in the trenches. We opened the parcels one by one during the day. In the parcels there was soap,  foot powder, welsh cake’s , bara brith, candle , socks, horse shoe a ration  food book.

Opening the parcels made me feel I was in the WW1.

Jack a Aiden

image

image image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s